Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a avut o întrevedere cu reprezentanții unei Misiuni a Consiliului Europei

Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a avut astăzi, 24 mai 2022, o întrevedere cu reprezentanții unei Misiuni a Consiliului Europei (CoE), la care au participat: Lilja Grétarsdóttir, șefa Departamentului Programe de Cooperare, Theodora Kristofori, coordonatoare de proiect privind strămutarea forțată și șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău William Massolin.

Urmărește-ne peGoogle news
Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a avut o întrevedere cu reprezentanții unei Misiuni a Consiliului Europei
Foto: Ministerul Educației și Cercetării

Misiunea Consiliului Europei în Republica Moldova a avut drept scop evaluarea realităților și nevoilor refugiaților, identificarea modalităților concrete pentru sprijin imediat în temeiul standardelor, expertizei, cunoștințelor și rețelelor Consiliului Europei etc. Oficialii au subliniat importanța conlucrării Ministerului Educației și Cercetării (MEC) cu Consiliul Europei pe domeniile ce țin de promovarea drepturilor omului, cetățenia democratică, combaterea violenței în școli, exprimând totodată gratitudine pentru întregul efort al autorităților din țara noastră în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina.

În special, la întrevedere s-a discutat despre provocarea majoră cu care se confruntă Republica Moldova – criza refugiaților din Ucraina – asigurarea dreptului la educație pentru fiecare copil. Au fost trecute în revistă activitățile pe care le-a realizat Ministerul Educației și Cercetării în vederea gestionării crizei refugiaților: implicarea MEC în activități legate de cazare și alimentație pentru familiile cu copii din Ucraina; oferirea suportului psihologic și integrarea copiilor și tinerilor în sistemul educațional din Republica Moldova; elaborarea cadrului normativ cu privire la procesul de încadrare a copiilor și tinerilor din familiile refugiaților din Ucraina în instituțiile de învățământ din țară; activitatea Grupului de lucru ca răspuns la criza refugiaților din Ucraina, la care participă un număr mare de parteneri de cooperare, coordonat de MEC, UNICEF și ICNUR; elaborarea Planului de răspuns la criza refugiaților în educație, precum și cartografierea necesităților pentru asigurarea accesului la studii, formarea profesorilor pe domeniul situațiilor de criză, fiind aduse în prim-plan problemele stringente care necesită soluționare ș.a.

Reprezentanții CoE au evidențiat disponibilitatea Consiliului Europei de a oferi asistența necesară pe termen mediu și lung pentru depășirea crizei, dar și asigurarea complementarității acțiunilor și a sinergiei cu alte părți interesate care lucrează în domeniu în Republica Moldova, inclusiv cu alte organizații internaționale pentru ca ajutorul să vină țintit și consolidat ca să acopere toate nevoile refugiaților. Reprezentanții Consiliului Europei au menționat că va fi elaborat un nou program pentru Republica Moldova în scopul susținerii gestionării crizei refugiaților, cu accent pe fortificarea capacităților cadrelor didactice și ale altor actori din domeniul educației, dar și realizarea activităților cu și pentru tineri.

Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a mulțumit Consiliului Europei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova pe parcursul anilor, menționând că asistența oferită este foarte importantă pentru promovarea valorilor democratice în sistemul de învățământ din țară, iar în contextul crizei umanitare declanșate în regiune este și mai prețioasă experiența împărtășită: fortificarea capacităților cadrelor didactice, modalități de acordare a asistenței și consilierii psihologice pentru instituționalizarea copiilor, incluziunea lor socială, dar și pentru prevenirea cazurilor de abuz și violență, precum și experiența ce ține de adaptabilitatea sistemului educațional și a întregii societăți pentru a depăși criza.