Parlamentul Republicii Moldova va beneficia de consultanță din partea Parlamentului României, în contextul depunerii cererii de aderare la UE

Chișinău, 15 aprilie 2022 – Parlamentul Republicii Moldova va beneficia de consultanță din partea Parlamentului României în vederea armonizării legislației naționale cu normele europene, în contextul depunerii cererii de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană.

Apr 15, 2022 - 18:23
Urmărește-ne peGoogle news
Parlamentul Republicii Moldova va beneficia de consultanță din partea Parlamentului României, în contextul depunerii cererii de aderare la UE

Inițiativa creării unui organism de consiliere și îndrumare, care să vizeze oferirea de suport Legislativului, dar și altor instituții angajate în realizarea parcursului european a țării noastre, a fost discutată în cadrul reuniunii Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României.

Potrivit rezoluției adoptate după încheierea reuniunii, activitatea organismului de consiliere și îndrumare se va desfășura sub egida Parlamentului României. Acesta va asigura sprijinul necesar în depășirea deficiențelor aferente procesului de reforme către statul de drept, prin transferul de expertiză între cele două instituții legislative.

Amintim că reuniunea Comisiei Comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României a avut loc pe 14 aprilie curent.

În cadrul reuniunii au fost apreciate eforturile pe care le depune Republica Moldova la nivel guvernamental și parlamentar. Totodată, deputații români au îndemnat statele UE la o mai profundă înțelegere a realităților și la păstrarea unui dialog permanent cu țara noastră în vederea transferului de expertiză  în procesul de aderare.

Deputații din Parlamentul Moldovei au apreciat susținerea autorităților de la București și au exprimat recunoștință statului român pentru disponibilitatea de a oferi sprijin țării noastre.

Parlamentarii din ambele state s-au angajat să colaboreze mai strâns și mai eficient în parcursul european al Republicii Moldova.