Politica de etică

Preambul

Ca jurnaliști, căutăm adevărul și ne străduim să prezentăm o privire responsabilă și corectă asupra lumii.

Puterea noastră trebuie folosită în mod responsabil.

Sarcina noastră este de a examina intens activitățile altora și de a da voce celor fără voce. Acțiunile noastre proprii ar trebui să reziste la un control la fel de intens. Ar trebui să fim transparenți.

Transparența se câștigă prin acuratețe, compasiune, onestitate intelectuală și o misiune introspectivă de a transmite puncte de vedere complete, contextuale, asupra lumii noastre. Când suntem transparenți, ne desfășurăm viața profesională ca și cum toți colegii și cititorii noștri ne vor supraveghea umerii.

Obiectivul nostru este să începem și să terminăm în fiecare zi cu o obligație principală față de dreptul publicului de a ști.

Cu fiecare cicatrice etică, amenințăm o relație delicată cu cititorii. Încălcările etice încalcă încrederea câștigată din greu și ne spulberă credibilitatea.

Pentru a înțelege și reflecta corect comunitatea, trebuie să trăim temeinic și din toată inima în ea. Tensiunea constantă de a cere o societate mai bună, în timp ce încă trăiește în ea, este o obligație a unui jurnalist pasionat și plin de compasiune. Ar trebui să fim independenți, fără a fi detașați.

Etica este procesul constant de examinare și trasare a acestor linii. Este un efort comunitar și ar trebui să ne răspundem reciproc în ceea ce privește protecția valorilor noastre. Aceste valori trebuie să vină printr-o discuție cu conștiința noastră, colegii și liderii noștri, atât pentru interesul public, cât și pentru propria noastră educație profesională.

Scopul nostru este să livrăm faptele cu precizie și context.

Credem în a obține nu numai ambele părți, ci părțile „toate”.

Cele mai bune povești sunt cu mai multe surse. Faptele sunt triplu verificate. Problemele sunt echilibrate cu puncte de vedere și surse diverse.

Ele sunt, pur și simplu, cât mai complete posibil.

Surse anonime

7MEDIA se așteaptă ca informațiile din paginile sale să fie atribuite cu exactitate. Sursele anonime sunt o ultimă soluție. În interesul public, totuși, aprovizionarea anonimă poate fi un instrument vital pentru expunerea adevărurilor ascunse, protejând în același timp pe cei care ar putea fi răniți pentru raportarea lor.

Utilizarea surselor anonime sau confidențiale într-o poveste trebuie să fie aprobată de Editorul de știri / Știri sau de Editor. Reporterii trebuie să poată caracteriza accesibilitatea sursei la informații și credibilitatea sursei și se va aștepta să dezvăluie editorilor identitatea sursei.

În acordarea confidențialității, reporterul trebuie să ajungă la o înțelegere clară cu sursa, după consultarea cu un editor, despre modul în care informațiile și atribuirea vor fi prezentate în poveste. Ar trebui să se acorde atenție atunci când se utilizează termeni cu surse precum „off record”, „not for attribution” și „background”. Oamenii diferiți pot înțelege diferit acești termeni. Reporterii ar trebui să fie specifici cu sursele și ar trebui să explice în mod clar editorilor modul în care sursa consideră că informațiile vor fi caracterizate.

Înainte de a utiliza o sursă anonimă, ar trebui acordată o mare importanță dacă informațiile sursei ar putea sau ar trebui să fie justificate de alte surse. Ar trebui să ne întrebăm dacă informațiile sursei servesc unei agende personale care depășește interesul public mai mare.

Ar trebui să dezvăluim cititorilor tehnicile noastre de aprovizionare atunci când scriem articole fără stiluri tradiționale de atribuire.

Atunci când se folosește o sursă anonimă, dacă este posibil, ar trebui citat un motiv în protejarea identității sursei (frica de pierderea locului de muncă, frica de siguranță etc.).

Aprovizionarea anonimă utilizată în proiectele narative trebuie să se bazeze pe interviuri cu mai multe surse cu cunoaștere directă a detaliilor. Această tehnică ar trebui explicată clar în pachetul de poveste, cum ar fi într-o notă a editorului.

Relațiile cu sursele sunt încrederi sacre. Trebuie să aveți grijă să evitați formularea care ar putea identifica din greșeală o sursă confidențială. Reporterii ar trebui să ajungă la înțelegeri cu surse despre cine și câte persoane vor avea cunoștințe despre informații confidențiale. În unele situații, poate fi suficient să informați o sursă că identitatea sa va fi „protejată de 7MEDIA”.

În unele povești, editorii ar putea cere reporterilor să discute cu surse confidențiale care ar fi reacția sursei dacă o instanță dispune ziarul și / sau reporterul să divulge sursa sa de informații. Dorința sursei de a fi identificată public și de a atesta informațiile pe care le-a furnizat poate determina dacă anumite informații sensibile sunt publicate.

Un acord pentru protejarea identității unei surse creează un acord atât cu reporterul, cât și cu 7MEDIA. Acordul ar trebui să se bazeze pe înțelegerea faptului că sursa este onestă. Ar trebui să spunem sursei că, dacă el / ea este necinstit cu noi, promisiunea protecției identității va fi negată. Cu alte cuvinte, „Postarea vă va proteja. Dar dacă mă minți, promisiunea de confidențialitate este nulă. ”

Utilizarea citatelor

Cuvintele surselor noastre și ale persoanelor pe care le acoperim nu trebuie niciodată modificate.

Ghilimelele sunt destinate să încadreze vocile adevărate și cuvintele exacte ale oamenilor.

Dacă un reporter sau un editor este îngrijorat de faptul că observațiile negramaticale sau formulate în mod neîndemânatic pot expune sursa la jenă sau ridicol, atunci pot accepta să folosească un alt citat de la persoana respectivă care transmite același punct sau un punct similar sau pot accepta să parafrazeze sursa.

Plagiat și Originalitate

Plagiatul este actul de a fura munca - fie că este vorba de scris, de raportare sau de fotografie - și de a o transmite ca a proprie.

Atribuirea este crucială. Este necesar o citare adecvată dacă nu putem verifica în mod independent informațiile.

Actele de plagiat sau fabricare anunță lumii că scriitorul nu avea onestitatea, priceperea, priceperea sau energia pentru a face munca pe care o desfășura altcineva. Trebuie atribuite informații, citate și pasaje dintr-o altă publicație.

Toate scrierile și rapoartele din 7media.md trebuie să fie originale sau citate la sursa corespunzătoare.

Numele și evenimentele fictive

Munca noastră este să cronicizăm istoria, nu să o alcătuim. Trebuie să evităm percepțiile că orice porțiune a unei povești nu reflectă adevărul.

Utilizarea de nume fictive, vârste, locuri, date și personaje compozite este, în general, inacceptabilă, cu excepția situațiilor rare care trebuie aprobate de Editorul de știri / Știri și Editor. Personajele fictive sau compozite pot fi utilizate doar ca un dispozitiv literar evident, cum ar fi în satiră, și numai în consultare cu editorul / știrile și editorul.

În unele cazuri, un reporter, cu aprobarea editorului / știrilor, poate folosi un nume fictiv sau pseudonim pentru a descrie o persoană reală atunci când identificarea publică ar putea aduce rău acelei persoane. Cititorii ar trebui să fie informați clar în poveste sau în nota unui editor că o astfel de tehnică este utilizată pentru a proteja sursa.

Erori / Corecții

Noi facem greseli. Corectarea lor cu promptitudine este vitală pentru credibilitatea noastră.

Atunci când este descoperită o eroare - dacă este detectată de un membru al publicului sau de un membru al personalului - aceasta trebuie discutată imediat cu supraveghetorul dvs. și corectată cât mai curând posibil.

Dacă există o dispută cu privire la faptul dacă ceva este incorect, un supraveghetor ar trebui consultat pentru a rezolva problema. Formularele de corectare trebuie să fie completate și transmise către supervizorul dvs.

Atunci când un angajat editorial comite inexactități semnificative sau este detectat un tipar de erori în povești, un șef de departament sau mai sus ar trebui să fie informat imediat despre problemă.

Tratamentul surselor neexperimentate

O provocare comună este comunicarea cu persoane fără experiență în relațiile cu reporterii.

Însă trebuie respectate drepturile oamenilor prinși în evenimentele de știri.

Oamenii obișnuiți au drepturi mai mari la viața privată decât personalitățile publice. Iar utilizarea cuvintelor lor sau descrierea comportamentului lor poate avea consecințe neintenționate.

Ar trebui să ne identificăm în mod clar cu surse neexperimentate, cum ar fi victimele infracțiunilor, copiii și alții și să fim dispuși să le explicăm contextul portretizării lor în povești. O astfel de dezvăluire respectă demnitatea victimei. De asemenea, creează încredere.

Prezentări greșite

Ar trebui să fim sinceri în îndeplinirea tuturor lucrărilor noastre. Ar trebui să ne identificăm clar în toate situațiile.

Informațiile căutate trebuie să fie vitale pentru interesul public și toate celelalte abordări pentru a obține aceleași informații fără a utiliza înșelăciunea trebuie epuizate.