Reforma electorală a fost tema discuțiilor purtate de către directorul Biroului OSCE/ODIHR, Matteo Mecacci și conducerea CEC

Conducerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) s-a întâlnit cu directorul Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Matteo Mecacci, aflat, în aceste zile, într-o vizită în Republica Moldova.

Mai 19, 2022 - 22:38
Urmărește-ne peGoogle news
Reforma electorală a fost tema discuțiilor purtate de către directorul Biroului OSCE/ODIHR, Matteo Mecacci și conducerea CEC
Foto: CEC

Conducerea CEC a apreciat înalt interesul manifestat de către experți pentru organizarea și desfășurarea alegerilor în Republica Moldova, precum și deschiderea acestora prin oferirea suportului necesar și a expertizei în procesul de perfecționare a cadrului legal în domeniu.

Președinta CEC, Angelica Caraman, a remarcat că, așa cum indică și recomandările rapoartelor misiunilor internaționale de observare a alegerilor, Republica Moldova are nevoie de o legislație coerentă şi stabilă în domeniul electoral, aliniată la standardele europene. În acest context, odată cu începerea noului mandat al Comisiei, a fost inițiat procesul de revizuire a cadrului normativ aferent domeniului electoral. „Procesul de reformă electorală rezidă din multitudinea de probleme și provocări cu care ne-am confruntat în procesul de organizare și desfășurare a scrutinelor din ultimii ani. Au fost analizate principalele constatări și concluzii ca urmare a recomandărilor emise de misiunile de observare a alegerilor, a opiniilor Comisiei de la Veneția cu privire la modificările legislației electorale și legislației privind finanțarea politică, precum și a adreselor Curții Constituționale a Republicii Moldova”, a menționat Președinta CEC.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a subliniat că procesul de consultare publică a propunerilor a fost unul complex și incluziv, cu participarea tuturor părților interesate: partide politice, administrația publică centrală și locală, societatea civilă și mass-media. Urmare sintezei celor peste 200 de propuneri și recomandări, CEC, pe 25 mai curent, va prezenta, în cadrul unui eveniment public, analiza propunerilor de îmbunătățire a legislației electorale și conexe, precum și proiectul unui nou Cod electoral.

Directorul OSCE/ODIHR a salutat eforturile CEC de perfecționare a legislației electorale, precum și a întreg procesului electoral din Republica Moldova în conformitate cu angajamentele asumate față de OSCE, dar și cu alte obligații și standarde internaționale privind desfășurarea unor alegeri democratice.

În cadrul întrevederii, a fost reiterat angajamentul față de bunele practici, principii în materie electorală care relevă că orice reformă a sistemului electoral ar fi bine să fie efectuată cu suficient timp înainte de scrutin, pentru a se reuși ajustarea cadrului normativ și a practicii electorale, pregătirea logisticii necesare, instruirea funcționarilor electorali și a altor subiecți interesați, precum și informarea alegătorilor.