Restituirea TVA va putea fi solicitată și cu prezentarea extraselor de cont

Extrasul de cont ar putea fi acceptat în calitate de act confirmativ a plății, atunci când agentul economic solicită restituirea taxei pe valoare adăugată (TVA). Un proiect de modificare a Regulamentului privind restituirea TVA a fost aprobat astăzi în ședința Guvernului.

Apr 13, 2022 - 21:27
Urmărește-ne peGoogle news
Restituirea TVA va putea fi solicitată și cu prezentarea extraselor de cont
Foto: cloudhoreca

Mai exact, proiectul prevede completarea Regulamentului menționat cu prevederi care oferă exportatorilor de servicii, în lipsa documentelor de plată (dispoziției de plată), dreptul la restituirea TVA pentru serviciile prestate în baza extrasului de cont, în calitate de document confirmativ. 

Prin urmare, în Regulament, la normele care reglementează prezentarea „documentelor de plată” pentru justificarea tranzacțiilor financiare, se adaugă sintagma „extrasele de cont”.

Necesitatea completării Regulamentului a fost condiționată de dificultatea cu care se confruntă exportatorii de servicii, în special din domeniul IT, la confirmarea dreptului la restituirea TVA pentru serviciile prestate, în contextul în care actualmente pentru confirmarea dreptului la restituirea TVA urmează a fi prezentate documentele de plată ce confirmă achitarea.

Prin urmare, în vederea asigurării simplificării procesului de confirmare a dreptului de restituire a TVA în cazul exportului de servicii, s-a decis completarea listei actelor de care trebuie să dispună agentul economic exportator de servicii.